Nelson Mandela

Citat; Vår djupaste fruktan är inte att vara otillräckliga. Vår djupaste fruktan, det som skrämmer oss allra mest är att vi är omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest. Vi frågar oss själva >>vem är jag som tror mig vara brilliant, storslagen och talangfull?<<
Egentligen om du inte är det, vem är du då? Du är ett barn av gud. Att du leker liten förbättrar inte den här världen.
Det är inget upplyst med att förminska sig för att andra inte ska känna sig osäkra omkring dig. Vi fördes till att manifestera guds härlighet som är i oss. Den är inte bara i några av oss, den är i oss alla. Och när vi låter vårt eget ljus skina ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra det samma. När vi är frigjorda från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra. -Nelson Mandela 1994

                                                        

Annonser